lunes, 15 de noviembre de 2010

Centre d'Estudis Joan Bardina: Relació de llibres i vídeos per a la venda
Centre d'Estudis Joan Bardina: Relació de llibres i vídeos per a la venda

Adreça – València, 84 5è 4a – Telèfon 93 531 88 10 – 08015 Barcelona
jbardina@pangea.org ● www.chalaux.org ● http://bardina.blog.pangea.org/
Anunci 1

Aportació 10€ -(Enviament ordinari 2,24€ -enviament certificat 4,78€)


Llibre on s'estudien els sistemes monetaris al llarg de la història i les previsions i conseqüències de l'implantació de la moneda telemàtica d'ús obligatori. S'està editant (disponible a partir de primer de desembre 2010).

Libro donde se estudian los sistemas monetarios a lo largo de la historia, y las previsiones y consecuencias de la implantación de una moneda telemática de uso obligatorio. Se está editando (disponible a partir de diciembre 2010).

Anunci 2

Aportació 10€ -(Enviament ordinari 2,24€ -enviament certificat 4,78€)


Llibre dels decrets llei, que són esborranys. No tots estan complerts, però expliquen una manera de com pot funcionar una comunitat geopolítica. Són una aproximació a una nova constitución.

Libro de decretos ley en formato "esborranys". No todos están cumpletos, pero explican una manera de cómo puede funcionar una comunidad geopolítica. En su conjunto constituyen una aproximación a una nueva constitución.

Anunci 3

Aportació 10€ -(Enviament ordinari 2,24€ -enviament certificat 4,78€)


Llibre on es proposa un nou model econòmic i polític basat en un mercat transparent i responsable, la minimització del poder sobre les persones i la creació d'una societat amb menys misèria i corrupció.

Libro donde se propone un nuevo modelo económico y político, basado en un mercado transparente y responsable, y donde además exista disminución del poder ejercido sobre las personas, y construcción de una sociedad con menos miseria y corrupción.

Anunci 4

Aportació 10€ -(Enviament ordinari 2,24€ -enviament certificat 4,78€)


Llibre on s'estudia la moneda i el diner al llarg de la història i la seva transformació com elements bàsics per a la consecució d'una societat més justa i amb menys corrupció i misèria.

Libro donde se estudia la moneda y el dinero a lo largo de la historia, y su transformación como elementos básicos para la conformación de una sociedad más justa y solidaria, con menos corrupción y miseria.

Anunci 5

Aportació 10€ -(Enviament ordinari 2,24€ -enviament certificat 4,78€)


Vídeo: Sense bitllets, viuríem en un entorn molt més segur, menys violent i amb major cohesió social, ja que desapareixeria el major incentiu que empara l'activitat il•legal en el món. La telemàtica implica necessàriament una gran esperança per a tots els pobles del planeta, condició que es lliuri com un instrument dedicat al servei de la llibertat i de la informació de totes les persones. Agustí Chalaux de Subirà (1911-2006) fundador del Centre d’Estudis Joan Bardina, durant tota la seva vida ha investigat i desenvolupat aquest sistema econòmic, científic i racionalitzat.

Vídeo: Sin billetes, viviríamos en un entorno social mucho más seguro, menos violento y con mayor cohesión, puesto que desaparecería el mayor incentivo que ampara la actividad ilegal en el mundo. La telemática implica necesariamente una gran esperanza para todos los pueblos del planeta, a condición que se utilice como un instrumento dedicado al servicio de la libertad y de la información, y en favor de todas la población del planeta. Agustí Chalaux de Subirà (1911-2006) fundador del Centro de Estudios Joan Bardina, durante toda su vida investigó y desarrolló este sistema económico, científico, y racionalizado.

Anunci 6

Aportació 10€ -(Enviament ordinari 2,24€ -enviament certificat 4,78€)


Vídeo de la ponència que en el marc del Fòrum Social Català (Universitat de Barcelona, edifici històric) el dissabte 30 de gener 2010, va presentar el Centre d'Estudis Joan Bardina: MONEDES TRANSPARENTS I A FAVOR DEL POBLE, basat en el SISTEMA GENERAL de l'Agustí Chalaux. La presentació i debat va anar a càrrec de Joan Parés Grahit.

Vídeo de la ponencia que en el marco del Foro Social Catalán (Universitat de Barcelona, edificio histórico) se desarrolló el sábado 30 de enero 2010, que presentó el Centro de Estudios Joan Bardina: MONEDAS TRANSPARENTES Y A FAVOR DEL PUEBLO, basado en el SISTEMA GENERAL de Agustí Chalaux. La presentación y el debate estuvo a cargo de Joan Parés Grahit.

Anunci 7

Aportació 10€ -(Enviament ordinari 2,24€ -enviament certificat 4,78€)


VÍDEO: Retornar a la moneda nominativa. El paper-moneda anònim ha de ser substituït per un document que reflecteixi la transacció real entre dues persones. El seu import s'apunta a la comptabilitat comunitària en el deure i l'haver corresponents dels contractants. El rol de la comunitat dels ciutadans és reforçat en diversos aspectes per garantir l'eficàcia i l'ètica del sistema. Ponència a càrrec de Jordi Griera.

VÍDEO: Retornar a la moneda nominativa. El papel-moneda anónimo tiene que ser sustituido por un documento que refleje la transacción real entre dos agentes económicos. Su importe se apuntará en la contabilidad comunitaria, en el deber y el haber correspondientes de los contratantes. El rol de la comunidad de ciudadanos será reforzado en varios aspectos, para garantizar la eficacia y la ética del sistema. Ponencia a cargo de Jordi Griera.

Anunci 8

Aportació 10€ -(Enviament ordinari 2,24€ -enviament certificat 4,78€)


Vídeo documental que es va presentar al Fòrum Social Mundial en Nairobi (Kenya) del 20 al 25 de gener del 2007, on es resumeix l'utilització de la tecnologia actual per l'implantació d'una moneda telemàtica universal, que faciliti la pau al món i la supressió de la moneda anònima narrat per Lluís Maria Xirinacs.

Vídeo documental que se presentó en el Foro Social Mundial en Nairobi (Kenia) del 20 al 25 de enero 2007, donde se resume la utilización de la tecnología actual para la implantación de una moneda telemática universal, que facilite la paz en el mundo y la supresión de la moneda anónima; narración por Lluís Maria Xirinacs.

Adreça – València, 84 5è 4a – Telèfon 93 531 88 10 – 08015 Barcelona
jbardina@pangea.org ● www.chalaux.org ● http://bardina.blog.pangea.org/

No hay comentarios:

Publicar un comentario